help2

اطلاعیه ها در خصوص ارز دانشجویی

help2

راهنمای استفاده از سامانه برای کاربران دانشگاهها

help2

اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه

help2

جهت ارتباط با پشتیبانی فنی، پس از ورود به سامانه از طریق گزینه "پشتیبانی سامانه" در منوی
"خدمات" یا از طریق ایمیل support@saorg.irاقدام نمایید

Slide background

راهنمای استفاده از سامانه

خدمات