انتقاد و پیشنهاد

Section

    متقاضی محترم؛ این سامانه مختص دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما دربارۀ عملکرد سازمان امور دانشجویان به منظور بهبود فرایندها، مقررات و برنامه های مصوب سازمان می باشد لذا از ثبت شکایت، سوال درباره خدمات سازمان و پیگیری درخواست های ثبت شده قبلی، خودداری نموده برای پیگیری درخواست های ثبت شده قبلی و دریافت راهنمایی درباره فرایند خدمات سامانه، از طریق درخواست پشتیبانی وسوال های پرتکراربرای ثبت شکایت از طریق ثبت شکایات اقدام فرمایید.
    در صورتی که انتقاد یا پیشنهاد شما با ماموریت ها و اختیارات سازمان امور دانشجویان مرتبط باشد، موضوع به بخش مرتبط در سازمان ارجاع داده خواهد شد و در صورت مفید بودن آن، در برنامه ریزی های آن بخش مورد نظر قرار خواهد گرفت.

مشخصات فردی

مشخصات درخواست

فایل خود را به این قسمت بکشید و رها کنید تا آپلود شود انتخاب فایل
حداکثر سایز فایل: 1 مگابایت

Section


CAPTCHA
Sending
نگارش : 1.137