help2

جهت ارتباط با پشتیبانی فنی، پس از ورود به سامانه از طریق گزینه "پشتیبانی سامانه" در منوی
"خدمات" یا از طریق ایمیل support@saorg.irاقدام نمایید

Slide background

راهنمای استفاده از سامانه

help2

اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه

help2
اطلاعيه شماره 1
در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی
زمان ثبت درخواست تا پایان وقت جمعه 4 خردادماه تمدید شد

خدمات