Slide background
اطلاعیه در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور
help2
اطلاعیه جهت دریافت ارز دانشجویی سال ۱۳۹۸
Slide background
اطلاعیه مهم در خصوص تايید مدارك تحصیلي دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم جهت ترجمه رسمي
help2
اطلاعیه در خصوص تاييد مدارك تحصيلي دانشگاه های
تحت پوشش وزارت علوم جهت ترجمه رسمی
help2

اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه

Slide background
جهت ارتباط با پشتیبانی فنی، پس از ورود به سامانه از طریق گزینه "پشتیبانی سامانه"
در منوی "خدمات"اقدام نمایید
Slide background

راهنمای استفاده از سامانه

خدمات