مطابق با بخشنامه‌ها و ضوابط این اداره كل و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و هوشمند، کلیه امور مربوط به استعلام مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج و داخل کشور به صورت الکترونیکی و برخط و از طریق کد صحت (QR Code) صورت می‌پذیرد. دانش آموختگان دانشگاه های داخلی می‏بایست با مراجعه به دانشکده/دانشگاه فارغ‌التحصیلی جهت دریافت کد صحت اقدام نمایند. دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور می‏بایست با مراجعه به پرتال سازمان در قسمت «خدمات ـ اداره كل امور دانش ‏آموختگان ـ دریافت كد صحت ارزشنامه‏‏ های قدیمی خارج از كشور»، نسبت به اخذ کد صحت اقدام نماید. پس از تخصیص کد صحت، مدارک تحصیلی این دانش ¬آموختگان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در پرتال سازمان به صورت برخط قابل مشاهده خواهد بود. جهت اصلاح پرونده در سامانه نیز دانش آموختگان می‏بایست جهت دریافت کد صحت اقدام نمایند.