مطالب توسط مدیر سیستم

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT در سال 99 

بعلت شیوع ویروس کرونا و محدودیت ظرفیت (50 درصد ) در برگزاری آزمون و همچنین ضرورت  شرکت در آزمونهای جامع دوره دکتری ثبت نام با اولویت از متقاضیان دانشجوی مقطع دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرد . ثبت نام آزمون به مدت 3 روز انجام می گیرد. در دو روز اول فقط […]