برای استفاده از خدمات سامانه، ابتدا باید در سامانه (portal.saorg.ir)، پیش ثبت نام صورت گیرد و نام کاربری و کلمه عبور دریافت شود. سپس با ورود به سامانه (portal.saorg.ir)، باید مراحل تکمیل پروفایل شامل تکمیل اطلاعات شخصی و تحصیلی، انجام شود. در نهایت درخواست مورد نظر خود را از منوی خدمات ثبت و پیگیری نمایید.

تذکر: ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور، به معنی ثبت درخواست نیست پس از اتمام کلیه مراحل ثبت نام و ورود به سامانه، از طریق منوی خدمات، به خدمت و درخواست مورد نظر خود دسترسی خواهید داشت.

تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. درصورتیکه اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.

-امور دانشجویان داخل

-امور بورس و اعزام دانشجویان

-اموردانشجویان غیر ایرانی

-اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

-کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید

-دانشجوی نمونه

-اداره کل امور دانش آموختگان