پیشخوان

تقویم آزمون زبان

ثبت نام در آزمون

دریافت کارنامه

دریافت کارت

پرسش و پاسخ های متداول

درخواست پشتیبانی

پیشخوان آزمون زبان

اطلاعیه

اطلاعات فردی شما تایید شده است .جهت ثبت نام در آزمون در زمان های تعیین شده از طریق منوی سمت راست اقدام به ثبت نام نمایید


       

          (اطلاعیه برگزاری آزمون مرداد  ماه)
تاریخ و زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ-1403/05/26

ساعت برگزاری : 9 صبح

تاریخ و زمان ثبت نام :
یکشنبه مورخ1403/04/03از ساعت10لغایت چهار شنبه 1403/05/17ساعت18

ت

حوزه های برگزاری :تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , مشهد دانشگاه امام رضا ع, بابلسر دانشگاه مازندران - شيراز دانشگاه علوم پزشکي شيراز - همدان دانشگاه بوعلي سينا , قم-دانشگاه قم -رشت دانشگاه گيلان -  اصفهان دانشگاه اصفهان - کرمان موسسه آموزش عالي کرمان-کرمان -اروميه -دانشگاه صنعتي اروميه --تبریزدانشگاه تبریز-خرم آباد دانشگاه لرستان -گرگان-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-سنندج دانشگاه کردستان-یزد موسسه آموزش عالی امام جواد ع-قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی ره-اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی-اراک دانشگاه صنعتی اراک-کرمانشاه دانشگاه رازی-بیرجند دانشگاه بیرجند


CAPTCHA
نگارش : 1.6