پیشخوان

ویرایش مشخصات فردی

ثبت اطلاعات شخصی     (نیاز به اصلاح)

تقویم آزمون زبان

ثبت نام در آزمون

دریافت کارنامه

گزارش ثبت نام در آزمون

دریافت کارت

پرسش و پاسخ های متداول

درخواست پشتیبانی

ردیفساعت شروع ثبت نامتاریخ شروع ثبت نامساعت پایان ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامساعت شروع دریافت کارنامهروز و تاریخ برگزاری آزمونتاریخ اعلام نتایجشهر برگزاری آزمون
110:001403/01/2618:001403/02/191403/02/281403/03/06تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , اصفهان-دانشگاه اصفهان , اهواز-دانشگاه شهيد چمران , مشهد-دانشگاه امام رضا ع , تبريز-دانشگاه تبريز , بابلسر-دانشگاه مازندران , اروميه -دانشگاه صنعتي اروميه , شيراز -دانشگاه علوم پزشکي شيراز , همدان-دانشگاه بوعلي سينا , قم-دانشگاه قم , رشت-دانشگاه گيلان , کرمان-موسسه آموزش عالي کرمان-کرمان , اراک-دانشگاه صنعتي اراک , اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي , قزوين-دانشگاه بين المللي امام خميني ره , بيرجند-دانشگاه بيرجند , کرمانشاه -دانشگاه رازي , ايلام-دانشگاه ايلام
210:001402/12/2618:001403/01/221403/01/311403/02/09تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , اهواز-دانشگاه شهيد چمران , مشهد-دانشگاه امام رضا ع , مشهد-دانشگاه فردوسي , بابلسر-دانشگاه مازندران , زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان , شيراز -دانشگاه علوم پزشکي شيراز , همدان-دانشگاه بوعلي سينا , قم-دانشگاه قم , رشت-دانشگاه گيلان , کرمانشاه -دانشگاه رازي , اصفهان-دانشگاه اصفهان , کرمان-موسسه آموزش عالي کرمان-کرمان , يزد-موسسه آموزش عالي امام جواد ع , خرم آباد-دانشگاه لرستان , سنندج-دانشگاه کردستان , گرگان-دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي , کاشان-دانشگاه کاشان , سمنان-دانشگاه سمنان , کيش-دانشگاه صنعتي شريف-پرديس بين المللي کيش , اروميه -دانشگاه صنعتي اروميه , زنجان -دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
310:001402/10/0918:001402/12/121402/12/181402/12/26تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , زنجان -دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان , زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان , يزد-موسسه آموزش عالي امام جواد ع , بيرجند-دانشگاه بيرجند , سمنان-دانشگاه سمنان
410:001402/10/0916:001402/11/201402/11/271402/12/05تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , اصفهان-دانشگاه اصفهان , مشهد-دانشگاه فردوسي , بابلسر-دانشگاه مازندران , شيراز -دانشگاه علوم پزشکي شيراز , همدان-دانشگاه بوعلي سينا , قم-دانشگاه قم , رشت-دانشگاه گيلان , کرمان-موسسه آموزش عالي کرمان-کرمان , خرم آباد-دانشگاه لرستان , سنندج-دانشگاه کردستان , ايلام-دانشگاه ايلام , گرگان-دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي , کاشان-دانشگاه کاشان , اروميه -دانشگاه صنعتي اروميه , اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي
510:001402/10/0912:001402/10/221402/10/291402/11/08تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , اهواز-دانشگاه شهيد چمران , کرمانشاه -دانشگاه رازي , زنجان -دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان , مشهد-دانشگاه امام رضا ع