جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان، ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایید. بعد از ورود کد تاییدیه ایمیل و پیامک، نیازی به تکمیل ثبت نام نیست و از منوی بالای صفحه، با انتخاب گزینه های کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان نسبت به تکمیل فرمها و در نهایت چاپ نتیجه کارنامه اقدام نمایید