فرم پرداخت TBS

Section

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰٦ سند پرداخت

کاربر گرامی : موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غير انتفاعي سردار جنگل بابت : صدور کدصحت ۱ دانشنامه مبلغ : ۲۳۰۰۰۰ ریال را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.

ردیف شماره فرایند کاربر دانشگاه تاریخ صدور کدصحت مبلغ(ریال)
۱ ۲۳٦٦۳۰٥ موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غير انتفاعي سردار جنگل ۱۳۹۹/۰۸/۰٦ ۱ ۲۳۰۰۰۰

توضیحات : در صورت تایید اطلاعات بالا لطفا بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.

code

Sending
نگارش : 1.20