اطلاعیه در خصوص ارایه خدمات نظام وظیفه به دانشجویان خارج از ابتدای اذرماه

با توجه به شرایط و محدودیت های به وجود آمده جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و کاهش تردد خصوصا” تردد بین شهری و بین استانی از اول آذر ماه و تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا در اولویت بندی انجام امور ضروری بدینوسیله به اطلاع می رساند این اداره کل صرفا” بررسی پذیرش ژانویه و تسهیلات خروجی را در این مدت مورد بررسی قرار خواهد داد و بررسی سایر درخواستها (تغییر کشور ، تغییر مقطع، اعلام فراغت از تحصیل و … ) به پس از لغو وضعیت فوق الذکر موکول می گردد