اطلاعیه برگزاری آزمون زبان 30 بهمن و ثبت نام آزمون MSRT زبان اسفندماه

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان 30 بهمن

بدینوسیه به اطلاع داوطلبانی که در آزمون آبان ماه ثبت نام نموده اند میرساند که براساس مصوبات پنجاه ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کووید19 آزمون درصبح روز پنج شنبه تاریخ 30/11/99 برگزارمی گردد. دریافات کارت ورود به آزمون روز دو شنبه مورخ 27 /11/99 از ساعت 8 صبح لغایت روز پنج شنبه مورخ 30/11/99 ساعت 8 صبح

ثبت نام آزمون اسفندماه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که آزمون زبان msrt در روزهای پنج شنبه مورخ 7/12/99 ویژه (داوطلبان آقا ) وروز جمعه مورخ 8/12/99ویژه (داوطلبان خانم ) برگزار می گردد. شروع ثبت نام روز پنج شنبه مورخ 23/11/99 ساعت 7 صبح لغایت شنبه مورخ 99/12/2 ساعت 18 ( تمدید شده)‌ مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

توجه:
1-اصلاحیه (99/11/25) : داوطلبانی که در آزمون قبلی (آبان ماه) ثبت نام نموده اند می توانند در آزمون اسفند ماه هم ثبت نام نمایند ضمنا” انصراف و جابجایی حوزه در آزمونهای بهمن واسفند ماه به هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و به درخواستهای ارسالی پاسخی داده نخواهد شد. ضمناً مهلت ثبت نام در آزمون تا شنبه 2 اسفندماه ساعت 18 تمدید می گردد
2-داوطلبانی که در دو هفته گذشته تست کرونای آنها مثبت بوده ثبت نام ننمایند بدیهی است کنترل های لازم در بدو ورود انجام می پذیرد.

لطفا جهت مشاهده راهنمای کاربری آزمون زبان بر روی لینک راهنما کاربری کلیک نمایید