اطلاعیه ثبت نام آزمون زبان MSRT (آزمون های آبان و آذر 99)

تاریخ برگزاری آزمون : جمعه1399/08/23 (صبح)
زمان شروع ثبت نام : دوشنبه 1399/08/05 ساعت 13
 زمان پایان ثبت نام : چهارشنبه 1399/08/07 ساعت 16
———————————————————————-
تاریخ برگزاری آزمون :جمعه 1399/09/28 (صبح)
 زمان شروع ثبت نام : دوشنبه 1399/09/10 ساعت 13
 زمان پایان ثبت نام : چهارشنبه 1399/09/12 ساعت 16
شرایط ثبت نام:
بعلت شیوع ویروس کرونا و محدودیت ظرفیت (50 درصد ) در برگزاری آزمون و همچنین ضرورت شرکت در آزمونهای جامع دوره دکتری ثبت نام با الویت از متقاضیان دانشجوی مقطع دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم انجام می گیرد
ثبت نام آزمون به مدت 3 روز انجام می گردد ضمنا” در صورت تکمیل نشدن ظرفیت حوزه های برگزاری ، در روز سوم  داوطلبان سایر مقاطع نیز می توانند ثبت نام نمایند.
(با توجه به مصوبه مورخ 1399/07/20 هیئت محترم  وزیران هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون زبان MSRT  از آبان  ماه 1399 مبلغ 1200000ریال می باشد)
توجه: بعلت وضعیت ویروس کرونا درصورت لغو برگزاری آزمون در  استانهای برگزار کننده بعد ازانجام  ثبت نام داوطلبان ،تاریخ آزمون جدید اعلام  و داوطلبان ثبت نام شده به آزمونهای  بعدی انتقال داده می شوند.