سوالات متداول

Section

 

1.چگونه مي توانيم از خدمات سامانه جامع امور دانشجويان استفاده کنيم

براي استفاده از خدمات سامانه ابتدا بايد از طريق لينک ثبت نام اقدام به تشکيل پروفايل و ايجاد حساب کاربري نماييد . پس از تکميل فرم هاي تشکيل پروفايل، اطلاعات شما حداکثر طي 24 ساعت از سوي امور دانشجويان بررسي و در صورت تاييد، امکان ورود به سيستم و استفاده از خدمات از سامانه را داريد.

 

 

2.جهت اقدام براي وام دانشجويي و امور مربوطه به خوابگاه دانشجويي بايد از طريق اين سامانه اقدام کنم؟ 

خير اين امور مربوط به صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. آدرس وب سايت صندوق رفاه دانشجويان www.swf.ir است.

 

3.چه کساني مي توانند از خدمات سامانه جامع امور دانشجويان استفاده کنند؟ 

کليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي داخل و خارج، دانش اموختگان و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي داخل بسته به شرايط مي توانند از خدمات متناسب استفاده کنند

 

4.در منوي خدمات، خدمت مورد نظر خود را مشاهده نمي كنم 

خدمات قابل نمايش براي هر متقاضي، متناسب با اطلاعات وارد شده در پروفايل شخص تنظيم مي گردد. لذا از تكميل بودن اطلاعات پروفايل خود (اطلاعات شخصي و همه مقاطع تحصيلي- چه در حال تحصيل يا فارغ التحصيل) اطمينان پيدا كنيد.

 

5- چگونه لغو تعهد انجام دهم؟ 

لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوي خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل براي لغو تعهد اقدام نماييد. دقت نماييد كه دانشجويان دوره شبانه، غير انتفاعي و آزاد نياز به لغو

تعهد ندارند. وضعيت تحصيلي خود را نيز چك كنيد( در پروفايلتان) كه بايد دانش آموخته، انصرافي و يا اخراجي باشيد.  

 

6- نحوه انجام تاييد مدرک به چه صورت مي باشد؟ 

لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوي خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل براي تاييد مدارك جهت ترجمه رسمي اقدام نماييد. دقت نماييد كه حتما مقاطع مورد نظر خود را در قسمت تكميل (ويرايش) پروفايل، در مرحله سوم وارد نماييد.

 

7- چگونه درخواست کميسيون موارد خاص ثبت نمايم؟ 

لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوي خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل براي كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل قسمت مقاطع تحصيلي يك مقطع دانشگاهي با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد.

 

 

code

نگارش : 1.7