سوالات متداول

Section

 

1.چگونه مي توانيم از خدمات سامانه جامع امور دانشجويان استفاده کنيم؟

 

براي استفاده از خدمات سامانه ابتدا بايد از طريق لينک ثبت نام اقدام به تشکيل پروفايل و ايجاد حساب کاربري نماييد . پس از تکميل فرم هاي تشکيل پروفايل، اطلاعات شما حداکثر طي 24 ساعت از سوي امور دانشجويان بررسي و در صورت تاييد، امکان ورود به سيستم و استفاده از خدمات از سامانه را داريد

 

2.جهت اقدام براي وام دانشجويي و امور مربوطه به خوابگاه دانشجويي بايد از طريق اين سامانه اقدام کنم؟

 

خير اين امور مربوط به صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. آدرس وب سايت صندوق رفاه دانشجويان www.swf.ir است.

 

3.چه کساني مي توانند از خدمات سامانه جامع امور دانشجويان استفاده کنند؟

 

کليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي داخل و خارج، دانش اموختگان و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي داخل بسته به شرايط مي توانند از خدمات متناسب استفاده کنند

 

4.در منوي خدمات، خدمت مورد نظر خود را مشاهده نمي كنم

 

خدمات قابل نمايش براي هر متقاضي، متناسب با اطلاعات وارد شده در پروفايل شخص تنظيم مي گردد. لذا از تكميل بودن اطلاعات پروفايل خود (اطلاعات شخصي و همه مقاطع تحصيلي- چه در حال تحصيل يا فارغ التحصيل) اطمينان پيدا كنيد

 

نگارش : 1.7