جهت دریافت نام کاربری در سامانه ثبت نام کنید. نام کاربری، کد ملی شما خواهد بود.

در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده اید و رمز را فراموش کرده اید، در قسمت ورود به سامانه گزینه “رمز خود را گم کرده ام” را انتخاب و با ورود شماره موبایل، رمز جدید انتخاب کنید.

اگر شماره موبایل وارد شده را در دسترس ندارید، جهت دریافت رمز ورود، تصویر کارت ملی خود را از طریق  گزینه پشتیبانی سامانه ارسال نمایید