ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه/ ۱۰ الی ۲۴ مهر ماه ۹۷

اطلاعیه در خصوص سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حل مشکلات منطقه خود است