اطلاعیه شماره ۱: در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حل مشکلات منطقه خود است