راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حل مشکلات منطقه خود است