مهلت اعلام نظر دانشگاههای مبدا در فرآیند انتقالی و مهمانی، تا تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۶ تمدید شد

مهلت اعلام نظر دانشگاههای مبدا در فرآیند انتقالی و مهمانی، تا تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۶ تمدید شد

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حل مشکلات منطقه خود است