دیدار معاون وزیر و رییس سازمان اموردانشجویان با خانواده شهدای تشیع و تسنن چابهار

مجتمع آموزش عالی گناباد، میزبان گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حل مشکلات منطقه خود است

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل دانش آموختگان با حضور دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان معاونان و مدیران