help2

اطلاعیه مهم در خصوص ارز دانشجویی

help2

اطلاعیه ها در خصوص ارز دانشجویی

help2

راهنمای استفاده از سامانه برای کاربران دانشگاهها

help2

اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه

help2
جهت ارتباط با پشتیبانی فنی، پس از ورود به سامانه از طریق گزینه "پشتیبانی سامانه"
در منوی "خدمات"اقدام نمایید
Slide background

راهنمای استفاده از سامانه

خدمات